பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 1, 2009

இன்றைய சிந்தனை


விவேக அமுதம்

நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். உன்னை வலிமை படைத்தவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவன் ஆவாய்.
-சுவாமி விவேகானந்தர்.

No comments:

Post a Comment