பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, October 24, 2009

புதுக்கவிதை - 32


அரசியல்வாதி

நான்
அரசியல்வாதி
நான்
நாளைய முதலமைச்சர்
-இல்லை-
பிரதமர்.

மனிதன்
மாறிக் கொண்டிருக்கிறான்;
என் கொள்கையும்
அடிக்கடி மாறும்.

நானே
என் கட்சி;
தொண்டர்கள் என்
உடன்பிறப்புக்கள்-
நாளைய எம்.எல்.ஏ.,க்கள்.

தொண்டர்கள்
போஸ்டர் ஒட்டித்தான்
ஆக வேண்டும்-
எம்.எல்.ஏ., பதவிக்கு
முன்அனுபவம்.

என்னைவிட முன்னேறும்
தொண்டர்களை
எனக்குப் பிடிக்காது.
இது எச்சரிக்கை-
நானே தலைவன்.

என்னைப் பற்றி
எதிர்க்கட்சியினர்
குற்றம் சொல்லக் கூடும்.
மறந்து விடுங்கள்-
அவர்கள் என்
நேற்றைய தொண்டர்கள்.

மக்களே...
நான்
உங்கள்
கால் தூசுக்கு சமம்.

No comments:

Post a Comment