பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, October 23, 2009

மொழிமாற்றக் கவிதை - 5


பலம் மிகுந்திடு

பலம் மிகுந்திடு; பலம் மிகுந்திடு
பாரதத் தாய்க்கு பெருமை ஆகிடு!
களத்தில் வென்றிடும் வீரனாகிடு;
ஹனுமனைப் போல பலம் மிகுந்திடு! (பலம்)

செல்வம் ஈட்டிடு; பண்பில் சிறந்திடு;
நன்மகன் ஆகி ஞானிஆகிடு!
வள்ளல் ஆகிடு; ஒழுக்கம் பேணிடு
நாகரிகமுறு தீரம் கொண்டிடு! (பலம்)

தீமை ஓடிட மிடுக்கு நடையிடு;
நாயகன் ஆகத் தலைமை ஏற்றிடு!
ராமனாகிடு; கண்ணன் ஆகிடு;
வீரப் பிரதாபனின் இணையாய் ஆகிடு! (பலம்)

குறிப்பு: இப்பாடல் ஹிந்தியில் உள்ள 'பலவான் பனோ' ( बलवान बनो )என்ற பாடலின் மொழிபெயர்ப்பு.

No comments:

Post a Comment