பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, October 16, 2009

புதுக்கவிதை - 27


விரைவு

எங்கள் ஊரில்
ஓட்டு போட்டுவிட்டு
தொண்டர்கள்
விரைந்தார்கள் -
அடுத்த ஊரில்
ஓட்டுப் போட.

No comments:

Post a Comment