பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, October 18, 2009

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந்தற்று.

-திருவள்ளுவர்
(இனியவை கூறல் - 100)

No comments:

Post a Comment