பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, October 26, 2009

இன்றைய சிந்தனைபாரதி அமுதம்


முன்னை இலங்கை அரக்கர் அழிய
முடித்த வில் யாருடை வில்? எங்கள்
அன்னை பயங்கரி பாரத தேவி நல்
ஆரிய ராணியின் வில்!...

ஒன்று பரம்பொருள் நாமதன் மக்கள்
உலகின்பக் கேணிஎன்றே-மிக
நன்றுபல் வேதம் வரைந்தகை பாரத
நாயகி தன் திருக்கை!...

அன்பு சிவம் உலகத்துயர் யாவையும்
அன்பினிற் போகுமென்றே - இங்கு
முன்பு மொழிந்துல காண்டதோர் புத்தன்
மொழி எங்கள் அன்னை மொழி!...
-மகாகவி பாரதி
(பாரத மாதா)

No comments:

Post a Comment