பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, October 14, 2009

இன்றைய சிந்தனை


விவேக அமுதம்

உங்களுடைய நரம்புகளை முறுக்கேற்றுங்கள்.
நமக்குத் தேவை இரும்பைப் போன்ற தசைகளும், எஹ்ஹைப் போன்ற நரம்புகளும் தான்.
சுய வலிமை பெற்ற மனிதர்களாக எழுந்து நில்லுங்கள்.

-சுவாமி விவேகானந்தர்.

No comments:

Post a Comment