பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, September 2, 2009

இன்றைய சிந்தனை
குறள் அமுதம்

கற்றதனால் ஆய பயனென் கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

- திருவள்ளுவர்
(கடவுள் வாழ்த்து - 2)

No comments:

Post a Comment