பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, September 8, 2009

மரபுக் கவிதை - 6சுவாமி சித்பவானந்தர்

வீரத் துறவியின் விழுதாய்க் கிளைத்து
விளக்காய் இலங்கியவர்
தபோவனத்தைத் துவக்கி ஆன்ம
தானம் வழங்கியவர்

பாக்கியவான்கள் சுயம்சேவகர் என
பாரில் முழங்கியவர்
அந்தர்யோக நிகழ்ச்சிகள் நடத்திய
அறிவின் மேலாளர்

செவ்விய காவி உடையில் மிளிரும்
ஜெகத்தின் அன்பாளர்
மக்கள் தொண்டால் இறைவனைக் கண்ட
மானிடப் பண்பாளர்.

nandri : விஜயபாரதம்
(2000 march 3)

No comments:

Post a Comment