பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, September 6, 2009

இன்றைய சிந்தனை
குறள் அமுதம்


நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து

மறைமொழி காட்டி விடும்.


(நீத்தார் பெருமை - 26)

No comments:

Post a Comment