பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, September 23, 2009

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்


எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கள் பெறின்.

-திருவள்ளுவர்
(மக்கட்பேறு -62)

No comments:

Post a Comment