பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, September 13, 2009

மரபுக் கவிதை - 9கண்தானம்

உயிர் பிரிந்து போனாலும்
உலகுக்கு வழி காட்ட
உனது விழி உதவ வேண்டும்!

உடல் எரிந்த பின்னாலும்
உன் விழிகள் அழியாது
உலகத்தில் ஒளிர வேண்டும்!

கண்ணில்லாப் பேதையர்கள்
கண்ணீரை நிறுத்திவிட
கண்தானம் செய்ய வேண்டும்!

மண்ணுலகில் வாழ்ந்தோமே
மானிடராய் என்பதற்கு
கண்தானம் நல்ல சாட்சி!

2 comments:

இளங்கோவன் said...

நேரடியாக அரசியல் கவிதை, கட்டுரை
எழுதுவீர்களா?
காத்திருக்கிறேன்.

Va.Mu.Murali said...

There are always politics in any field, we can not neglect. At the same time, i have no interest to excibit my political views in my KUZHALumYAZHum blog. Because, it is only for my poetical literature.
At the same time my lyrics will contain and condumn our style of politics in itself also.
This blog have one column, 'Ethetho Ennangal' which deals my views via articles.

Post a Comment