பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, September 22, 2009

மொழிமாற்றக் கவிதை - 2காகித ஓடங்கள்

நாள் தவறாமல் தினமும் காகித ஓடம்
நன்றாகச் செய்ததனில் பெயரெழுதி
மாளாது நான் ஆற்றில் விட்டிடுகின்றேன்
மனிதர் அரிதாகவாழ் ஓரிடத்தில்
யாரேனும் ஒருவரதைக் கண்டெடுத்து
யாருடைய படகென்று அறிவாரென்றே
சோராத எதிர்பார்ப்பு எந்தன் கண்ணில்.
தோட்டத்தில் பறித்திட்ட லில்லிப்பூவை
இன்றையநாள் உதயத்தின் உருவமாக
இதமாகப் படகதனில் ஏற்றிவிட்டால்
கன்றாமல், கவனத்தால் படகு சேர்க்கும்-
காரிருளில், இரவதனில், நம்புகின்றேன்.
-இக்கவிதை குருதேவர் ரவீதிரநாத் தாகூர் எழுதிய 'கீதாஞ்சலி' நூலில் உள்ள 'PAPER BOATS' கவிதையின் மொழிபெயர்ப்பு.

No comments:

Post a Comment