பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, September 10, 2009

இன்றைய சிந்தனைசான்றோர் பொன்மொழி


''உடம்பிலே தெம்பும் உள்ளத்திலே உற்சாகமும் இருக்கும்போது,
எழுத எழுத 'எழுத்து' வளரும்''.
- கவிஞர் கண்ணதாசன்.
(வனவாசத்தில்)

No comments:

Post a Comment