பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, November 23, 2009

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

மன ஒருமைப்பாட்டுடன் இரண்டு நிமிட நேரம் கடவுளைப் பிரார்த்திப்பதும், தியானிப்பதும், மன ஒருமைப்பாடில்லாமல் பலமணி நேரங்கள் அவற்றைச் செய்வதைக் காட்டிலும் சிறந்தது.
-அன்னை சாரதா தேவி

No comments:

Post a Comment