பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, March 31, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

அல்லல்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர்அன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.

-திருவள்ளுவர்
(கொடுங்கோன்மை -555)

.

No comments:

Post a Comment