பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, March 25, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்


நன்றி மறப்பது நன்றன்று; நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.
-திருவள்ளுவர்
(செய்ந்நன்றி அறிதல் - 108)

No comments:

Post a Comment