பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, March 2, 2010

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்
மனமே எல்லாம். மனம் தூய்மையானால் அன்றி ஒரு நன்மையையும் விளையாது.
-அன்னை சாரதா தேவி.

.

No comments:

Post a Comment