பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, March 28, 2010

புதுக்கவிதை - 82


லஞ்சம் - 3

மூக்குத்திகள் - 2

பிரபலங்களுக்கு விருது
பிரதிநிதிகளுக்கு விருந்து
நீதியரசர்களுக்கு வாழ்த்து
நிர்வாகத்துக்கு சலுகை
ஊழியர்களுக்கு பஞ்சப்படி
அதிகாரிகளுக்கு ஆதரவு
கட்சியினருக்கு ஒப்பந்தம்
எதிர்க்கட்சிஎனில் பதவி
பேச்சாளர்களுக்கு வாரியம்
பெண்கள் எனில் தனிவீடு
மத்திய அரசுக்கு உறுதுணை
மக்களுக்கு இலவச டிவி
கட்சிக்கு கமிஷன்
கலைஞர்களுக்கு பொற்கிழி
பத்திரிகைகளுக்கு விளம்பரம்
பத்திரிகையாளர்களுக்கு வீட்டுமனை
வாக்காளர்களுக்கு மூக்குத்தி.
எனக்கு -
முதல்வர் பதவி மட்டும்.
.


No comments:

Post a Comment