பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, March 30, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு.

-திருவள்ளுவர்
(நிலையாமை -336)

.

No comments:

Post a Comment