பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, March 20, 2010

இன்றைய சிந்தனை


விவேக அமுதம்

மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது தான் புண்ணியம்; மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்வது பாவம்.
-சுவாமி விவேகானந்தர்

No comments:

Post a Comment