பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, March 19, 2010

இன்றைய சிந்தனை


கருவூலம்

வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ளச் சிந்தை.
-ஔவையார்
(கொன்றை வேந்தன் -87)

No comments:

Post a Comment