பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, March 26, 2010

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

நமது வீழ்ச்சிக்கு ஆணிவேர் நமது மனத்திலுள்ள பலவீனம். இதை நாம் முதலில் போக்குவோம்.
-டாக்டர் ஹெட்கேவார்

1 comment:

Post a Comment