பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, March 2, 2010

உருவக கவிதை - 35


சுயம்

எனக்கு முன் சென்றவர்
திரும்பிப் பார்த்தார்.
நானும் திரும்பினேன் -
ஒருவரும் இல்லை.
.

No comments:

Post a Comment