பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, March 23, 2010

புதுக்கவிதை - 80


லஞ்சம் - 1

மரணத்தின் விலை

ஆமை வேகக் கோப்பில்
உங்கள் விண்ணப்பம்
இருக்கிறதா?
எடுங்கள் எனக்கு பணம்.

தலைக்கவசம் இல்லாமல்
சவாரி ஏன் செய்தாய்?
கொடுத்திடு எனக்கு மாமூல்.

தேர்வு எழுதாமல்
தேர்வாக வேண்டுமா?
தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
என் முகவரி:
லஞ்சம்.

டி.பி.யா வந்துவிட்டது?
மன்னியுங்கள்.
மரணத்தின் விலை
நான் தான்.
.

No comments:

Post a Comment