பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, March 26, 2010

புதுக்கவிதை- 81


லஞ்சம் - 2

மூக்குத்திகள் - 1

முதல் வாரம்
முன்னூறு கிடைத்தது.
மறுவாரம்
மூவாயிரம் ஆனது.
போனவாரம் குடத்துடன்
காஸ் அடுப்பு வந்தது.
'உற்சாகத்துக்கு'க் குறைவில்லை
ஒரு வாரமாய்...
இறுதிக்கட்டமாய் நேற்றிரவு
தலைக்கு ஐநூறுடன்
வீட்டுக்கு ஒரு மூக்குத்தி
வந்தே விட்டது...
நாளைய ஓட்டுப்பதிவுக்குள்
நகைக்கடையில்
உரைத்துப் பார்த்துவிட வேண்டும்-
மூக்குத்தியை.
.

No comments:

Post a Comment