பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, March 9, 2010

வசன கவிதை - 48


தொல்லைக்காட்சி - 1

விருந்து

தாத்தா, பாட்டிக்கு
சீரியல்கள்...
அம்மா, அப்பாவுக்கு
மூவி சானல்கள்...
தம்பி, தங்கைகளுக்கு
பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட
பாடலகள்...
குழந்தைகளுக்கு
கார்ட்டூன் சானல்கள்..
அவரவர் அறைகளில்
அவரவர் விருப்பங்கள்...
வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்
வரவேற்பறையில்
தூர்தர்சன் செய்தி
பார்த்தபடி...
.

No comments:

Post a Comment