பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, March 12, 2010

இன்றைய சிந்தனை


விவேக அமுதம்

சுயநலம், சுயநலமின்மை என்பவற்றைத் தவிர, கடவுளுக்கும் சாத்தானுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை.
-சுவாமி விவேகானந்தர்

.

No comments:

Post a Comment