பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, February 22, 2010

உருவக கவிதை - 32

இருமல்

''லொக்... லொக்... லொக்...
உங்களுக்கு சாதாரண...
லொக்... லொக்... லொக்...
ஜுரம் தான்...
ஒரு ஊசி போடறேன்... லொக்...
சரியாயிடும்...''
சொல்லிவிட்டு
மருத்துவர்
உள்ளே போனார்.
நோயாளி வெளியே
ஓட்டம் பிடித்தார்!

No comments:

Post a Comment