பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, February 9, 2010

புதுக்கவிதை -72


உபதேசம்

சாக்கடையில் இணைந்து
ஆற்றில் கலக்கிறது -
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய
பொறியாளரின் வீட்டு
குளியலறைக் கழிவுநீர்.

.

No comments:

Post a Comment