பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, February 10, 2010

புதுக்கவிதை -73


மொபைல் யுகம்

மொபைல்போனில்
பேசியபடி
சிரித்துச் செல்லும்
இளைஞியைப் பார்த்து
திடுக்கிடுகிறான் -
ஆகாயம் பார்த்து
பேசிக் கொண்டிருந்த
சிக்குமுடிக்
கிறுக்கன்.
.

No comments:

Post a Comment