பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, February 6, 2010

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

உன் மனதில் குற்றம் இருப்பதனாலேயே நீ துன்பப் படுகிறாய்.
-அன்னை சாரதா தேவி

No comments:

Post a Comment