பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, February 12, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்? ஆர்வலர்

புன்கண்ணீர் பூசல் தரும்

-திருவள்ளுவர்

(அன்புடைமை -71)


No comments:

Post a Comment