பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, December 28, 2009

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

மானசீக ரீதியாக அந்நியனிடம் அடிமைப்பட்டிருக்கும் நிலையானது இயற்கையான நமது நற்குணங்களை நாசமாக்கி, உலகோர் எள்ளி நகையாடக் கூடிய பொருளாக நம்மை ஆக்கிவிடும்...
-குருஜி கோல்வல்கர்
(ஞான கங்கை - பக்: 176 )

No comments:

Post a Comment