பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, December 9, 2009

இன்றைய சிந்தனைவிவேக அமுதம்

வாழ்க்கை என்னும் போர்க்களத்திலே அஞ்சாது எதிர்த்து நிற்கும் வீரன் ஒருவனுடைய மனநிலை நமக்கு இப்போது தேவை.
-சுவாமி விவேகானந்தர்.
.

No comments:

Post a Comment