பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, December 27, 2009

இன்றைய சிந்தனை
சான்றோர் அமுதம்


உங்கள் தேசத்தின் எல்லா குடிமக்களும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளே. இந்த சகோதரத்துவத்தை உணருங்கள். உடன் வாழும் எல்லாக் குடிமக்களுடனும் அன்பு செலுத்தி ஒற்றுமையாய் வாழுங்கள்.
- சுவாமி சிவானந்தர்
.

No comments:

Post a Comment