பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, December 19, 2009


சான்றோர் அமுதம்


வெற்றி தோல்வி இரண்டுமே மனதின் விகாரங்கள்.
இன்னொரு வகையில் சொல்லப்போனால்,
வெற்றி, தோல்வி இரண்டுமே
ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகள்.
இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று உள்ளுறவு கொண்டவை.
தோல்வியின் முடிவுதான் வெற்றி. வெற்றியின் முடிவுதான் தோல்வி.

-கவிஞர் வைரமுத்து
(தண்ணீர் தேசம் )


.

No comments:

Post a Comment