பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, December 6, 2009

இன்றைய சிந்தனைசான்றோர் அமுதம்பசுக்கொலைக்கும் மனிதன் கொலைக்கும் எவ்விதமான வேறுபாடும் இல்லை.
-மகாத்மா காந்தி

No comments:

Post a Comment