பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, December 8, 2009

இன்றைய சிந்தனை
சான்றோர் அமுதம்

உடம்பிலே தெம்பும் உள்ளத்திலே உற்சாகமும் நிரம்பி இருக்கும்போது, எழுத எழுத எழுத்து வளரும்...
-கவிஞர் கண்ணதாசன்.
(வனவாசம்- பக்: 246 )
.

No comments:

Post a Comment