பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, September 25, 2010

எண்ணங்கள்


உங்களுக்கும் பிடிக்கும்
தஞ்சைப் பெரிய கோயில் ஆராய்ச்சிக்காகவே தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை அளித்தவர் முனைவர் குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம். பெரியகோயில் சிறப்புகள் குறித்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு அவர் திருமதி சுபாஷினி ட்ரெம்மலுக்கு அளித்த நேர்காணல் இது. அரிய படங்கள், ஒளி- ஒலி கட்சிகளுடன் உள்ள இக்கட்டுரை, தற்போதைய கொண்டாட்ட காலத்தை ஒட்டி இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

.

No comments:

Post a Comment