பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, September 14, 2010

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.
-திருவள்ளுவர்
(கள்ளாமை- 282)
.

1 comment:

Post a Comment