பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, September 19, 2010

புதுக்கவிதை - 117


தீர்த்த யாத்திரை
தொண்டரணி உசுப்ப
ரதமேறிக் கிளம்பினார் தலைவர்
'தீர்த்தம்' ஏற்றிய உற்சாகத்துடன்.

மாநாட்டில் வெள்ளமாய்
குவிந்தனர் தொண்டர்கள்
'தீர்த்தப்' பரவசத்துடன்.

மணல் வற்றிய
'தீர்த்த'நதி மைதானம் எங்கும்
புட்டிகளின் சிதிலங்கள்...
..

No comments:

Post a Comment