பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, September 20, 2010

எண்ணங்கள்உங்களுக்கும் பிடிக்கும்...


நண்பர் சேக்கிழான் தனது வலைப்பூவில் எழுதியுள்ள 'நான் கடவுள்' திரைப்பட விமர்சனம் 'தரித்திர நாராயண நம:' ... நண்பர்களின் பார்வைக்காக...

No comments:

Post a Comment