பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, September 26, 2010

எண்ணங்கள்
உங்களுக்கும் பிடிக்கும்...மாமன்னன் ராஜராஜன் சிவனுக்கு எழுப்பிய மாபெரும் ஆலயத்திற்கு ஆயிரம் ஆண்டு நிறைந்து விழா கொண்டாடும் தருணம் இது. தஞ்சைப் பெரிய கோயில் குறித்த திருவாளர் தஞ்சை.கோபாலன் தொகுத்தளித்த கட்டுரை தமிழ் ஹிந்து இணையதளத்தில் வந்துள்ளது. கட்டுரையின் காலப்பொருத்தம் கருதி அதனை இங்கு இணைத்துள்ளேன்.
காண்க: தஞ்சைப் பெரிய கோயில்: ஆயிரம் அற்புதம்


.

No comments:

Post a Comment