பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, August 30, 2010

எண்ணங்கள்


உங்களுக்கும் பிடிக்கும்...


செம்மொழி மாநாடு குறித்த திரு. சேக்கிழான் எழுதிய 'இனியவை இருபதும் இன்னா இருபதும்' கட்டுரை, அவரது வலைப்பூவில் வெளியாகியுள்ளது. அது எனது வலைப்பூ நண்பர்களுக்காக.

-----------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment