பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, August 26, 2010

புதுக்கவிதை - 113


நிகழ்

நிழலில் அமர்ந்து
அடிமரம் அறுப்பவன்
தலைமேல் சூரியன். .

No comments:

Post a Comment