பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, August 20, 2010

எண்ணங்கள்
படிக்க வேண்டிய கட்டுரை...தமிழ் ஹிந்து இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ள, நண்பர் திரு ஜடாயுவின் கட்டுரை 'அகமதாபாதில் ஒரு நாள்' அற்புதமான படைப்பு. நட்புரிமையுடன் அக்கட்டுரையை இங்கு இணைத்துள்ளேன்.
காண்க: 'அகமதாபாதில் ஒரு நாள்'- ஜடாயு
.

No comments:

Post a Comment