பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, August 11, 2010

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்

வறியார்க்குஒன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து.
-திருவள்ளுவர்
(ஈகை-221)
.

No comments:

Post a Comment