பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, January 28, 2010

புதுக்கவிதை - 66


கறை


அன்புடன் தொற்றிய நாய் மீது
வள்ளென விழுந்தேன்.
சட்டையில் மட்டுமா கறை?


நன்றி: விஜயபாரதம் (13.11.1998)


.

No comments:

Post a Comment