பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, January 15, 2010

புதுக்கவிதை - 62


விடியல்

காத்திருந்தேன்
காத்திருந்தேன்
வரவேயில்லை
விடியல்.
பிறகு தெரிந்தது-
காத்திருந்தால்
விரக்தி தான்
வரும்.
.

No comments:

Post a Comment